iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl
Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Rynku Pracy

Polub nas na Facebook
Reklama w Gazecie InternetowejInformator Budowlany

Reklama w Gazecie Internetowej

Kalisz

Wnioski na dofinansowanie od listopada

2018-10-10 09:40:31

Zdjęcie: kalisz.pl
Od 1 listopada właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji mogą ubiegać się o dotację z budżet Miasta Kalisza na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W sumie do podziału jest milion złotych.

Dotacja może zostać udzielona na remont lub przebudowę, prace konserwatorskie i restauratorskie nieruchomości, które nie są wpisane do rejestru zabytków.

 

Zakres prac, który może zostać objęty dofinansowaniem w ramach dotacji celowej określony jest w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Dotacja z budżetu Miasta Kalisza może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac (kosztów kwalifikowalnych) i musi zostać wykorzystana w 2019 roku.

 

Wnioski, wraz z załącznikami, przyjmowane będą do 30 listopada 2018 r, w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza - pokój nr 21.

 

Źródło: kalisz.pl

Zapytaj prawnika


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Budowlanego

Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Ślubnego


Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Kaliszu.


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama w Gazecie Internetowej

iKalisz.pl reklamy iKalisz.pl reklama w sieci gazet