iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl

Reklama: Żabka - Franczyza

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Partner gazety internetowej iJarocin.pl


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Reklama w Gazecie InternetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Niedziela
19
maj
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl
Edukacja

Teknia w "Czasie zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska"

2017-11-02 11:10:31

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, podpisano porozumienia o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Wśród przedsiębiorstw biorących udział w tym przedsięwzięciu jest m.in. Teknia Sp. z o.o.

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca 2022 roku przez samorząd województwa wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo. Całkowita wartość projektu wynosi 63 mln 500 tys. zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 mln 975 tys. zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 mln 175 tys. zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących w nim udział.

 

 

- Prawidłowo funkcjonujący system edukacji powinien prowadzić do zmniejszenia poziomu niedopasowania kompetencyjnego pomiędzy umiejętnościami  absolwentów szkół, a wymaganiami rynku pracy – podkreśla Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. - Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w znaczący sposób wpływa na wzrost gospodarczy regionu. Zaangażowanie pracodawców w przygotowanie programów nauczania oraz organizację kształcenia praktycznego jest doskonałym przykładem dostosowania usług edukacyjnych do realiów gospodarki i potrzeb rynku pracy – mówi M. Wodzińska.

 

 

W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w pierwszej jego wersji w latach 2012-2015 tj.: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań był sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in.: włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom w wyborze kierunków rozwoju zawodowego, dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Bardzo zależy nam, aby uczniowie mogli odbywać staże w firmach, które są rzetelne, dlatego poszukujemy najlepszych - zaznaczyła profesor Joanna Józefowska. Działania realizowane w ramach projektu to swoista praca u podstaw, mająca na celu odtworzenie szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i postawienie go na właściwe tory. Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Taka kooperacja w obecnych warunkach gospodarczych jest koniecznością. Do współdziałania w ramach projektu zapraszane są firmy z całej Wielkopolski, które mają istotny wpływ na lokalny rynek pracy. Utworzona w ramach projektu Wielkopolska Sieć Edukacyjno-Gospodarcza systematycznie rozrasta się czego dowodem są zawierane kolejne porozumienia i ciągle wzrastająca liczba firm z którymi nawiązywana jest współpraca.

 

 

Propozycja współpracy dla firm jest bezpłatna i obejmuje m.in. dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły minimalne koszty związane z rekrutacją pracowników i doszkalaniem ich do stanowiska pracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej to inicjatywa powstała z myślą o rozwijaniu trwałej sieci powiązań pomiędzy uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami, kierownikami kształcenia praktycznego, pracodawcami, zrzeszeniami pracodawców, uczelniami oraz władzami samorządowymi.

 

 

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, gdzie Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - w imieniu partnera Wiodącego projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” - podpisała porozumienia z przedsiębiorstwami o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji ww. projektu. Z ramienia Partnera Projektu - Politechniki Poznańskiej porozumienia sygnowała Joanna Józefowska prorektor ds. Nauki.

Przedsiębiorstwami zaangażowanymi w tworzenie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej są:

 

  • MAX-POL sp. z o.o. z Krotoszyna
  • Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z.o.o. z Rawicza
  • Grupa Lubawa S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego
  • Mikroma Polska z Wrześni
  • Ardagh Glass S.A. z Gostynia
  • Teknia sp. z o.o. z Kalisza


Patronat Medialny - Targi Export Expo


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie Internetowej


Polub nas na facebooku


Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl

iKalisz.pl reklamy Ogłoszenie o pracę na iKalisz.pl