iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl
Reklama w Gazecie Internetowej


Partner gazety internetowej iJarocin.plReklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie InternetowejSobota
16
luty
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
25
26
Z powiatu

Przebudują blisko 10 km drogi z Koźminka do Cieszykowa

2018-12-03 11:12:00

Zdjęcie: Archiwum
Powiat Kaliski znalazł się na szczycie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Tym razem wniosek na przebudowę 9 944 km drogi z Koźminka do Cieszykowa zdobył 27,33 punktów i znalazł się dzięki temu na drugim miejscu listy.

Zadanie obejmuję przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4617P: Koźminek (od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW471) – Oszczeklin – Radliczyce – Cieszyków (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4621P).

Inwestycja będzie realizowana na terenie gmin Koźminek i Szczytniki, a łączna długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 9,944 km.

Planowany stan docelowy:

 • W ramach zadania planuje się zrealizować poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m. na całym projektowanym odcinku.

 • Wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów a dodatkowo
  na odcinkach szczególnie zdewastowanych wykonanie nowej podbudowy.

 • Wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej, a także położenie nowej warstwy ścieralnej na całej długości przebudowywanej drogi.

 • Wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego.

 • Odwodnienie drogi za pomocą rowu/rowów – o łącznej ich długości 8868 m.

 • Zaprojektowano również niweletę jezdni zbliżoną do osi istniejącej, z uwzględnieniem warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm.

 • W celu poprawy bezpieczeństwa:

 • wykonanie remontu obiektu mostowego,

 • wykonanie oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów,

 • montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną), informującą o prędkości ruchu pojazdów.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania to 3 mln zł, a deklarowana kwota środków własnych wynosi 5 967 870,70 zł. Wartość projektu ogółem to 8 967 870,70 zł.

Źródło: powiat kaliski


Zapytaj prawnika


Reklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie Internetowej


Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Kaliszu.


Reklama w Gazecie Internetowej

iKalisz.pl reklamy iKalisz.pl reklama w sieci gazet