iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.plReklama w Gazecie Internetowej
Reklama Rynku Pracy

Polub nas na Facebook
Reklama w Gazecie InternetowejInformator Budowlany

Reklama w Gazecie Internetowej

Niedziela
21
październik
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
Z powiatu

Powiatowy Rzecznik Komsumentów w Kaliszu ostrzega

2018-01-12 12:27:40

Zdjęcie: Archiwum
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kaliszu apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Wiele osób z terenu powiatu kaliskiego zgłasza zawarcie w domach niekorzystnych umów sprzedaży usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Sytuacja szczególnie dotyczy starszych osób. Jak działają nieuczciwi przedstawiciele handlowi?

 

SPOSOBY DZIAŁANIA NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW:

1)  podszywają się pod naszego obecnego operatora twierdząc, że chcą przedłużyć umowę, obniżyć abonament, podpisać aneks lub mają specjalną ofertę promocyjną,

2) wyłudzają od Państwa podpis pod pretekstem potwierdzenia ich wizyty lub wypełniania ankiety,

3) pod pozorem aktualizacji danych proszą o dowód osobisty,

4) udają, że spisują lub wymieniają urządzenia, np. liczniki, piecyki gazowe, filtry do wody lub aparaty telefoniczne i proszą o podpisanie protokołu,

5) nie zostawiają Państwu egzemplarza dokumentów,

6) w rzeczywistości reprezentują innego przedsiębiorcę i podpisanie dokumentów oznacza zmianę operatora i umowę na innych warunkach, najczęściej konsumenci dowiadują się o zmianie dopiero po otrzymaniu pierwszej faktury lub po wyłączeniu ich telefonu przez dostawcę, który do tej pory świadczył usługi telekomunikacyjne.

Z reguły nowa umowa zawierana jest na kilka lat, a wcześniejsze jej rozwiązanie wiąże się  z koniecznością zapłaty kary.

 

ABY UNIKNĄĆ ZAWARCIA NIEKORZYSTNEJ UMOWY:

1) bądźmy ostrożni a jeżeli dzwoni telefon i rozmówca prosi o podanie Państwa   danych osobowych lub danych z rachunku telefonicznego, pamiętajmy, że nasz obecny operator zna nasze dane, więc telefoniczna prośba o dane może być próbą ich wyłudzenia lub sfałszowania umowy przez nieuczciwego przedstawiciela. Jeśli nie zamierzają Państwo zawierać nowej umowy, nie przekazujmy w ten sposób swoich danych.

2) uważnie czytajmy dokumenty, które dostajemy do podpisu.

3) jeżeli w treści umowy wskazane zostały załączniki, nie podpisujmy jej dopóki nie otrzymamy tych załączników i nie przeanalizujemy ich treści.

4) zwróćmy uwagę z kim zawieramy umowę, czy to rzeczywiście firma, z którą mamy obecnie podpisaną umowę na dostarczenie prądu gazu czy świadczenia usług telekomunikacyjnych.

5) zanim cokolwiek podpiszemy – skonsultujmy się z rodziną lub sąsiadami.

6) skontaktujmy się ze swoim dotychczasowym usługodawcą, aby upewnić się czy osoby, które nas odwiedziły są jego pracownikami.

7) podpisanie może oznaczać ZMIANĘ OPERATORA I UMOWĘ NA ZUPEŁNIE INNYCH WARUNKACH.

8) zachowajmy egzemplarz podpisanych dokumentów dla siebie.

9) w razie wątpliwości nie działajmy pod presją i nie podpisujmy jakichkolwiek dokumentów.

10) rozmawiając z przedstawicielem firmy stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, pamiętajmy przy tym, że wiążące są postanowienia umowy na piśmie, nie zaś ustne postanowienia pracownika firmy. Poprośmy więc aby wskazał nam te fragmenty umowy, które potwierdzają jego zapewnienia.

Powyższe zachowanie pozwoli uchronić Państwa przed przykrymi w skutkach konsekwencjami.

PAMIĘTAJMY!

W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (w domu konsumenta, na pokazie) czy na odległość (przez telefon, internet), konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej podpisaniabez podawania przyczyny. W tym celu należy wystosować do przedsiębiorcy oświadczenie, że odstępujemy od zawartej umowy. Na oświadczeniu tym powinny znaleźć się Państwa dane, numer i data podpisania umowy oraz własnoręczny podpis.  Dla celów dowodowych oświadczenie należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zachować kopię pisma dla siebie.

 

Niniejsze informacje opracowane zostały z wykorzystaniem poradnika przygotowanego w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia”, finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów mieszkańcom Powiatu Kaliskiego udziela:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kaliszu

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

Rzecznik przyjmuje we wtorki i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30.

tel. (62) 50 14 316

 

Źródło: powiat.kalisz.pl/ Monika Kulawinek

Zapytaj prawnika


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Budowlanego

Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Ślubnego


Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Kaliszu.


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama w Gazecie Internetowej

iKalisz.pl reklamy iKalisz.pl reklama w sieci gazet