iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Reklama w Gazecie Internetowej


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Reklama w Gazecie InternetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Poniedziałek
22
lipiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
29

Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl
Z powiatu

30.10. Zobacz, kogo szukają pracodawcy

2018-10-30 09:06:44

Zdjęcie: Archiwum
Pracownik produkcji, płytkarz - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

1. Szkoła w Kaliszu, tel. 62 764 68 93, 502 025 052

zatrudni:

 

Nauczyciela j. angielskiego

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, wstępnie 7h lekcyjnych, następnie 15h.

 

2. Sklep w Kaliszu, tel. 500 093 981

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, książeczka sanepidu pożądana lub gotowość jej wyrobienia, chęci do pracy.

 

3. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, tel. 603 711 154, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl

zatrudni:

 

Pracowników produkcyjnych

Wymagania: Chęci do pracy. Umowa zlecenie.

4.Market Stokrotka w Kaliszu, tel. 502 004 098, 502 004 314

zatrudni:

 

Kasjerów – sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

Kasjerów – sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne oraz mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, wymagane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Magazynierów – sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne oraz mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

Sprzedawcę na stanowisku mięsnym

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne oraz mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, wymagane aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Sprzedawcę na stanowisku mięsnym

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, mile widziane aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

 

5. Firma w Kaliszu, tel. 603 963 608

zatrudni:

 

Pracowników ogólnobudowlanych

Wymagania: Mile widziane prawo jazdy B lub B+E, doświadczenie zawodowe minimum podstawowe w pracach wykończeniowych wnętrz. Praca na terenie Kalisza i okolic.

 

Pracowników do robót ziemnych

Wymagania: Mile widziane: prawo jazdy kat. B+E, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarki lub mini koparki.

 

Płytkarzy

Wymagania: Umiejętności dokładność i precyzja, doświadczenie zawodowe konieczne w kładzeniu płytek ściennych i podłogowych.

6. Zakład w Kaliszu, tel. 62 764 49 66

zatrudni:

 

Pracowników melioracyjnych

Wymagania: Chęci do pracy. Praca Kalisz i okolice.

 

Operatorów koparko – ładowarki

Wymagania: Uprawnienia na koparko – ładowarki lub koparki, wymagane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy. Praca Kalisz i okolice.

 

7. Spółka w Kaliszu, e-mail: ekut@ekut.pl

zatrudni:

 

Elektromonterów

Wymagania: Od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum zawodowego preferowany profil elektryczny lub elektroenergetyczny, doświadczenia i znajomości technologii stosowanych w elektroenergetyce, posiadania świadectwa kwalifikacyjnego E bez ograniczenia wysokości napięcia, posiadania prawa jazdy kategorii B, dokładności, sumienności oraz dyspozycyjności, umiejętności pracy zespołowej i efektywnej organizacji pracy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m. Dodatkowe atuty: posiadanie prawa jazdy kategorii C, C+E, posiadanie uprawnienia do operowania podnośnikami i samochodowymi dźwigami zakabinowymi, posiadanie uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego, posiadanie aktualnych uprawnień do pracy pod napięciem do 1 kV.

 

8. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, tel. 62 598 52 05

zatrudni:

 

Kontrolera w Strefie Płatnego Parkowania

Wymagania: Wykształcenie co najmniej średnie, co najmniej 2- letni staż pracy, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego referenta, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność. Umowa o pracę na zastępstwo. Życiorys (CV), list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również: kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 08.11.2018r. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (bip.mzdik.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny , CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem : Oferta na zastępstwo na stanowisko Kontrolera w Strefie Płatnego Parkowania w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Ogłoszenie dostępne na: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/577

 

Stanowisko do Wydziału Uzgodnień Infrastruktury Technicznej

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu budownictwa, znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do tych ustaw, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do Wydziału Uzgodnień Infrastruktury Technicznej, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism. Predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Życiorys (CV), list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również: kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej, kserokopie prawa jazdy. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 12.11.2018r. Oferty , które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem : Oferta na stanowisko do Wydziału Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Ogłoszenie dostępne na: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/575

 

9. Firma w Kaliszu, tel. 537 722 870, e-mail: biuro@djtrade.pl

zatrudni:

 

Lakiernika

Wymagania: Mile widziane osoby z wykształceniem kierunkowym lub doświadczeniem na ww. stanowisku. Lakierowanie konstrukcji stalowych.

 

10. Spółka w Kaliszu, tel. 504 282 161, e-mail: sekretariat@calfrost.com.pl

zatrudni:

 

Konserwatorów – pakowaczy

Wymagania: Książeczka sanepidu.

 

Mechaników zmianowych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, książeczka sanepidu, praktyka na stanowisku mechanika oraz w obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie i manualnych.

 

11. Firma w Kaliszu, tel. 534 888 028

zatrudni:

 

Elektromechanika samochodowego

Wymagania: Osoby z wykształceniem kierunkowym lub z doświadczeniem na stanowisku. Umowa zlecenie.

12. Przedsiębiorstwo w Długiej Wsi Pierwszej, tel. 600070671, e-mail: kadry@grawon.pl

zatrudni:

 

Samodzielnego/samodzielną księgową

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, znajomość zasad rachunkowości, zasad księgowania oraz przepisów podatkowych, doświadczenie na stanowisku księgowej.

 

Referenta ds. księgowości

Wymagania: Wykształcenie średnie zawodowe ekonomiczne, znajomość pełnej księgowości, mile widziana osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, doświadczenie zawodowe min. 1 rok.

 

13. Biuro rachunkowe w Kaliszu, e-mail: ewajuszczak@exlege.kalisz.pl

zatrudni;

 

Pracownika biurowego

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość podstaw księgowości, mile widziane doświadczenie na stanowisku, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B. Umowa zlecenie.

 

14. Spółka w Ostrowie Wielkopolskim, 513 036 592, e-mail: k.stryjak@citroen-wujczak.pl

zatrudni:

 

Lakiernika samochodowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, mile widziana praktyka zawodowa na podobnym stanowisku pracy. Praca w Kaliszu.

 

15. Spółka w Kaliszu, e-mail: katarzyna.las@calfrost.com.pl

zatrudni:

 

Kontrolerów jakości

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, ,znajomość systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, znajomość prawa w zakresie produkcji i znakowania środków spożywczych, umiejętność pracy w zespole, zdolność podejmowania decyzji, książeczka sanepidu.

 

16. Spółka w Kaliszu, tel. 690 554 976

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, książeczka sanepidu.

 

17. Spółka w Kaliszu, tel. 727 766 711

zatrudni:

 

Przeładunkowych chłodniczych

Wymagania: Książeczka sanepidu, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

 

 

 Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl


Zapytaj prawnika

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie Internetowej


Polub nas na facebooku


iKalisz.pl reklamy Ogłoszenie o pracę na iKalisz.pl