iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Rynku Pracy

Polub nas na Facebook
Reklama w Gazecie InternetowejInformator Budowlany

Reklama w Gazecie Internetowej

Sobota
15
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
Z powiatu

20.02. Zobacz, kogo szukają pracodawcy

2018-02-20 08:50:31

Zdjęcie: Archiwum
Sprzątaczka biurowa, kierowca autobusu, murarz - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

Poniżej znajduje się zestawienie wybranych ofert pracy znajdujących się w kaliskim pośredniaku w dniu 20 lutego. W celu uzyskania dokładnych informacji należy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

1.Spółdzielnia w Kaliszu, tel. 605 952 089 (w godz. 7-14)

zatrudni:

 

Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, wymagane uprawnienia: Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Sprzątaczkę biurową

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2. Spółka w Opatówku, e-mail: praca@colian.pl, tel. 515 148 982

zatrudni:

 

Pracowników magazynowych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w branży magazynowane i logistycznej na stanowisku: pracownik magazynowy, uprawnienia na obsługę wózków widłowych.

3. Cegielnia w Cienii Pierwszej, tel. 609 110 180

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Chęci do pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia również w ramach umowy zlecenia.

4. Firma w Brudzewie, tel.663 891 225

zatrudni:

 

Murarza / pomoc murarza

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

5. Firma w Kaliszu, tel. 608 55 79 12

zatrudni:

 

Fryzjera / Fryzjerkę

Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub osoby po kursie/praktykach szkolnych, mile widziana praktyka na stanowisku.

6. Salon w Kaliszu, tel. 602 760 612, e-mail: lukasz.komorowski@360circus.pl

zatrudni:

 

Doradcę klienta w salonie Play

Wymagania: Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w sprzedaży.

7. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38

zatrudni:

 

Kierowców autobusu

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat .D z kodem 95 (kwalifikacja wstępna lub okresowa), umiejętność panowania nad stresem, wysoka kultura osobista.

8. MZDiK w Kaliszu

zatrudni:

 

Podinspektora ds. rozliczeń księgowych

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, obsługa programów finansowo – księgowych, bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakietu MS Office, Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a także przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office ,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, obywatelstwo polskie ,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń księgowych, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Znajomość programu finansowo-księgowego, umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność ,systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również:

kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 )w terminie do dnia 28.02.2018r. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: Oferta na zastępstwo na stanowisko podinspektora ds. rozliczeń księgowych w wydziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

9. Market w Kaliszu, tel. 785 235 102, e – mail: patrycja.baczyk@marketdino.pl

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, Książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia.

10. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 62 764 97 15 wew. 60, e – mail : pbd@pbdsakalisz.com.pl

zatrudni:

 

Robotników drogowych

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, zdolność do pracy samodzielnej jak i w grupie, dyspozycyjność, dokładność w realizowaniu powierzonych zadań, chęci do pracy, sprawność fizyczna. Praca na terenie Kalisza i okolic, w pełnym sezonie robót możliwość pracy w delegacji.

11. Szkoła w Szczytnikach, tel. 62 76 25 002

zatrudni:

 

Nauczyciela

Wymagania: Wykształcenie wyższe o kierunku: nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa o pracę na zastępstwo.

 

Nauczyciela specjalistę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe mgr lub licencjat w zakresie oligofrenopedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa o pracę na zastępstwo.

12. Sklep w Kokaninie, tel. 502 632 321

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Chęci do pracy.

13. Biuro Rachunkowe w Kaliszu, tel. 602 120 439

zatrudni:

 

Samodzielnych księgowych

Wymagania: Wykształcenie średnie, obsługa programów księgowych Rewizor i Rachmistrz. Wymagane doświadczenie na stanowisku pracy.

14. Sklep w Kaliszu, tel. 537 944 727

zatrudni:

 

Sprzedawcę – doradcę klienta

Wymagania: Obsługa kasy fiskalnej, chęci do pracy, komunikatywność.

15. Firma w Kaliszu, tel. 570 400 644, e-mail: starbasket@wp.pl

zatrudni:

 

Handlowców

Wymagania: Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z klientem, chęć do nauki.

16. Firma w m. Końska Wieś, tel. 668 474 797

zatrudni:

 

Pakowaczy

Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno – epidemiologiczna.

 

Ubojowego

Wymagania: Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

17. OHP w Poznaniu, tel. 61 831 24 79, e-mail: wwk-kadry@ohp.pl

zatrudni:

 

Wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie pedagogiczne, znajomość podstaw prawa oświatowego, pełna zdolność do czynności prawnych, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy z młodzieżą, doświadczenie min. 3 lata. Praca w Kaliszu.

18. Szkoła w Kaliszu, tel. 501 360 296

zatrudni:

 

Nauczyciela przyrody

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa zlecenie.

 

Osobę sprzątającą

Wymagania: Wykształcenie podstawowe. Umowa zlecenie.

 


Zapytaj prawnika


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Budowlanego

Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Ślubnego


Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Kaliszu.


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama w Gazecie Internetowej

iKalisz.pl reklamy iKalisz.pl reklama w sieci gazet