iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Sportowe wydarzenia z powiatu kaliskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostkiiPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Kalisz

10 mln zł - koszt usunięcia szkodliwych odpadów z Wrocławskiej. Miasto ma 3 mln...

2019-01-29 07:01:00

W planie wydatków Miasta Kalisza na 2019 r. zaplanowano kwotę 3 mln zł przeznaczoną na realizację usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej. Przypomnijmy, iż w niedzielę pojawiła się informacja o wydobywającym się drażniącym zapachu z tamtejszych pomieszczeń magazynowych.

Na miejsce natychmiast zadysponowano pięć zastępów z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz cztery zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Ostrowa Wlkp. Po przybyciu na miejsce teren sprawdzili najpierw strażacy z Kalisza, którzy w aparatach ochrony dróg oddechowych przeprowadzili stosowne pomiary, nie stwierdzając obecności niebezpiecznych  substancji. Kolejne działania podjęły jednostki z Ostrowa Wlkp. Rozpoznanie i pomiar na obecność stężeń niebezpiecznych par i gazów w obrębie budynku również nic nie wykazały. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza dysponujący kluczami do obiektu. Strażacy podjęli próbę wejścia do środka, ale ze względu na całkowicie zastawione wejście pomiaru dokonano przy drzwiach. Mierniki również nie wskazały stężeń niebezpiecznych.

Łącznie w akcji trwającej ponad trzy godziny wzięło udział dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 28 strażaków.

 

- Magazyn nielegalnie nagromadzonych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 164A, był użytkowany w 2013 r. w ramach prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów przez firmę z siedzibą w Poznaniu - informuje Karina Zachara, rzecznik prasowy kaliskiego magistratu. - W wyniku stwierdzenia prowadzenia działalności niezgodnej z udzielonym zezwoleniem  17.03.2014 r. Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję cofającą zezwolenie na zbieranie odpadów wraz z nakazem ich usunięcia. Właściciel firmy nie zastosował się do orzeczenia ww. decyzji. Wobec czego wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz zgłoszono sprawę do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu - wyjaśnia rzecznik.

 

W wynajmowanym magazynie zostały pozostawione odpady, w tym odpady niebezpieczne w szacowanej łącznej ilości ok. 3 000 ton.

 

O całej sytuacji powiadomiono Wojewodę Wielkopolskiego, a także odpowiednie służby: straż pożarna, nadzór budowlany, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja sanitarna. Wystosowano także pisma do ww. służb o podjęcie działań mających na celu sprawdzenie potencjalnego zagrożenia oraz podjęcie czynności zapobiegawczych w zakresie swojej właściwości.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji wobec sprawcy zdarzenia okazało się bezskuteczne.

 

- Biorąc pod uwagę wyjątkowość zaistniałej sytuacji, zwrócono się także pismami do Ministra Środowiska, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych, posłów i senatorów, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozważenie uruchomienia mechanizmów pomocowych w postaci dofinansowania zadania usunięcia i unieszkodliwienia odpadów, mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców sąsiadujących z ww. magazynem oraz ochronę środowiska - informuje K. Zachara.

 

W planie wydatków Miasta Kalisza na 2019 r. zaplanowano 3 mln zł przeznaczoną na realizację usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej. Ze względu na fakt, iż szacowany koszt tych działań opiewa na kwotę ok. 10 mln zł, Miasto Kalisz poczyniło wszelkie możliwe starania w celu uzyskania wsparcia zewnętrznego na realizację tego celu.

 

19 grudnia 2018 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.2.1 „Ochrona powierzchni ziemi Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, obecnie podlega ocenie merytorycznej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zapaść w I kwartale 2019 roku.

 

Aby ubiegać się o dotację Miasto Kalisz musiało zostać właścicielem tego terenu - warunek bezwzględny możliwości ubiegania się o dotację. Najpierw aktem notarialnym z 14. 09. 2018 r. Miasto Kalisz nabyło nieodpłatnie od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności znajdującego się na gruncie budynku magazynowego. Następnie aktem notarialnym, z 11. 12. 2018 r.  Miasto Kalisz nabyło nieodpłatnie - w drodze umowy darowizny od Skarbu Państwa - prawo własności ww. terenu wraz z budynkiem.

W momencie przyznania dotacji, Miasto natychmiast uruchomi procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy realizacji usunięcia i unieszkodliwienia ww. odpadów.

 

Ponadto Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska spotkał się z Jarosławem Rolińskim, dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW w Warszawie oraz Jolantą Ratajczak, prezes Zarządu w WFOŚiGW w Poznaniu, w celu przyspieszenia decyzji o dofinansowaniu. W kolejnym tygodniu planowane jest spotkanie na Międzynarodowej Konferencji w Poznaniu z przedstawicielami NFOŚiGW, w celu wsparcia działań dotyczących dofinansowania.

 

 


Zapytaj prawnika

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Kaliszu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Kaliszu i okolicy.iKalisz.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikalisz.pl