iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Reklama w Gazecie Internetowej


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Reklama w Gazecie InternetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Czwartek
20
czerwiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24
25
26
27
28

Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl
Z powiatu

06.11. Zobacz, kogo szukają pracodawcy

2018-11-06 08:52:39

Zdjęcie: Archiwum
Fizjoterapeuta, dyspozytor - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

1. Firma w Kaliszu, tel. 607 373 317

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe medyczne w zawodzie fizjoterapeuta, mile widziane wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, uprawnienia do wykonywania zawodu, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

 

2. Piekarnia w Nowych Skalmierzycach, tel. 604 183 992

zatrudni:

 

Pracownika fizycznego do piekarni

Wymagania: Mile widziane doświadczenie w piekarstwie, solidność, uczciwość.

 

3. SOSW nr 2 w Kaliszu, ul. Kordeckiego 19

zatrudni:

 

Główną księgową

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne, niekaralność, aktualna książeczka pracownicza dla celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy przy komputerze wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 3-letnia praktyka w księgowości.

 

4. Spółka w Kaliszu, tel. 62 766 29 13, e-mail: r_zymelka@drosed.com.pl

zatrudni:

 

Pracowników produkcji - wylęgarni

Wymagania: Wykształcenie zawodowe. Obsługa aparatów lęgowych, wybieranie i selekcja piskląt, utrzymanie czystości w Zakładzie Wylęgu Drobiu.

 

5. Stowarzyszenie w Kaliszu, tel. 787 106 072, 696 41 99 0

zatrudni:

 

Dyspozytora

Wymagania: Znajomość obsługi komputera, chęci do pracy.

 

6. Dom Dziecka w Liskowie, tel. 693 718 262

zatrudni:

 

Wychowawcę

Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne . pedagogika resocjalizacyjna, opiekuńczo - wychowawcza, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika socjalna, a także studia mogą być osoby które ukończył studia podyplomowe na jednym z ww. kierunków. Znajomość przepisów: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ) Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Domu Dziecka w Liskowie w terminie do 29 listopada 2018roku z dopiskiem nabór na stanowisko wychowawcy - Dom Dziecka. Aplikacje, które wpłyną do Domu Dziecka po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej( bip.ddliskow.pl )oraz na tablicy informacyjnej Domu Dziecka w Liskowie.

7. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43,tel. 62 598 52 05

zatrudni:

 

Stanowisko do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu

Wymagania: Wykształcenie co najmniej wykształcenie średnie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, doświadczenie na podobnym stanowisku. Życiorys (CV), list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również: kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 13.11.2018r. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (bip.mzdik.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny , CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem : Oferta na stanowisko do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Oferta dostępna na: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/583.

 

8. Salon w Ostrowie Wielkopolskim, e-mail: bellezza.kalisz@gmail.com

zatrudni:

 

Kosmetologa /Kosmetyczkę

Wymagania: Wykształcenie wyższe - kosmetologia lub średnie technik usług kosmetycznych, praktyka na stanowisku. komunikatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie, sumienność w wykonywaniu obowiązków. Praca w Kaliszu.

 

9. Przedszkole w Kaliszu, tel. 607 227 311

zatrudni:

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, wymagany jest kurs pomoc kuchenna lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje na stanowisko pomoc kuchenna.

 

10. Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej, tel. 62 761 43 12

zatrudni:

 

Konserwatora

Wymagania: Prace konserwatorskie w szkole.

 

 Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl
Zapytaj prawnika

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie Internetowej


Polub nas na facebooku


Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl

iKalisz.pl reklamy Ogłoszenie o pracę na iKalisz.pl