iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Reklama w Gazecie Internetowej


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Reklama w Gazecie InternetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Czwartek
20
czerwiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24
25
26
27
28

Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl
Kalisz

"Zamierzam zlecić zewnętrznej kancelarii prawnej zbadanie..."

2019-01-09 09:01:00

Zdjęcie: kalisz.pl
Miasto Kalisz utraciło jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, fundacji, której było założycielem - czytamy na stronie internetowej Miasta Kalisza. - Ta sytuacja budzi niepokój. W składzie Rady Fundacji znalazły się osoby, z których żadna nie jest osobą publiczną reprezentującą interesy Miasta Kalisza – podkreśla Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza, który wydał w tej sprawie oświadczenie. Jego treść poniżej.

Szanowni Mieszkańcy Kalisza,

pragnę Państwa poinformować o budzących niepokój zmianach wprowadzonych w ostatnich dniach funkcjonowania poprzedniej kadencji samorządowej w składzie Rady oraz Statucie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzeniem Nr 686/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2018 r., którym był wówczas Pan Grzegorz Sapiński, w skład Rady Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości powołane zostały:

Pani Magdalena Spychalska,

Pani Barbara Gmerek,

Pani Małgorzata Zarzycka.

Kilka dni po objęciu urzędu Prezydenta Miasta Kalisza, dotarła do mnie natomiast informacja o istotnych zmianach Statutu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu. Byłem zaskoczony tą informacją ponieważ ustępujące kierownictwo Urzędu Miasta Kalisza w osobach Prezydenta i Wiceprezydenta nie poinformowało mnie o dokonanych zmianach w tym zakresie, ani w formie ustnej ani w protokole przekazania. O zmianie Statutu nie poinformowano także w sposób zwyczajowy na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji, na których widnieje jeszcze do dzisiaj Statut ustalony na dzień 15.02.2015 r.

W dniu 30 listopada 2018 r. zwróciłem się do Zarządu Fundacji z prośbą o udostępnienie nowego Statutu oraz protokołów z posiedzeń Rady Fundacji, powołanej przez Fundatora, tj. Miasto Kalisz. W dniu 6 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź Prezes Zarządu Fundacji Pani Zuzanny Szczudlik, do której została dołączona kopia nowego Statutu Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji w ww. piśmie poinformowała, że pozostałe dokumenty o które się zwracałem znajdują się w kompetencji Rady Fundacji.

Mimo, iż zwróciłem się do Pani Magdaleny Spychalskiej – Przewodniczącej Rady Fundacji o kopie protokołów z posiedzeń Rady, do dnia dzisiejszego takowych nie otrzymałem.

Z analizy nowego Statutu Fundacji wynika, iż w dniu 2 listopada 2018 r. dokonane zostały w treści Statutu zasadnicze zmiany, które pozbawiły Fundatora, tj. Miasto Kalisz możliwości kształtowania zakresu zadań Fundacji oraz ustalenia składu Rady Fundacji czy jej wynagrodzenia. W składzie Rady Fundacji znalazły się bowiem osoby, z których żadna nie jest osobą publiczną reprezentującą interesy Miasta Kalisza. Zapewne z tego powodu w Statucie Fundacji znalazły się następujące zapisy:

wykreślony został zapis o możliwości odwołania członków Rady przez Fundatora pozostawiając zapis, iż Fundator może jedynie powołać członków Rady Fundacji,

zmieniono czas trwania kadencji członków Rady Fundacji z trzech lat do pięciu i dopiero po tym okresie Fundator może dokonać zmiany w jej składzie,

zmieniono zapisy o ustalaniu przez Fundatora zasad i możliwości wynagradzania członków Rady Fundacji wprowadzając zapis, iż członkom Rady przysługuje (należy się) comiesięczny ryczałt w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu,

zmieniono zapisy o ustaniu członkostwa w Radzie Fundacji w taki sposób, iż ustaje ono wyłącznie w przypadku zakończenia kadencji, lub całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia członka.

Trudno zrozumieć jaki był cel zmian, których dokonał Prezydent Miasta Kalisza – Pan Grzegorz Sapiński oraz Rada Fundacji w przywołanym wyżej składzie, przed II turą wyborów na urząd Prezydenta Miasta Kalisza a po wyborach do Rady Miasta Kalisza, kiedy wiadomym było, że Prezydent Grzegorz Sapiński, Wiceprezydent Barbara Gmerek ani ówczesne Radne Rady Miasta Kalisza – Pani Magdalena Spychalska i Pani Małgorzata Zarzycka nie będą już pełnić swoich dotychczasowych funkcji publicznych?

Nie posiadając żadnej informacji dot. bieżącej działalności Fundacji, planów rozwoju, w tym okoliczności powołania przez Fundację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uwzględniając że Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości powołany został przez Miasto Kalisz i funkcjonuje w oparciu o będący własnością Miasta Kalisza majątek, zamierzam zlecić zewnętrznej kancelarii prawnej zbadanie w sposób bezstronny czy czynności podjęte, na koniec kadencji Kierownictwa Urzędu i Rady Miasta, przez członków Rady Fundacji były zgodne z interesem Miasta Kalisza oraz czy czynności członków Rady Fundacji (wówczas funkcjonariuszy publicznych), tj. urzędującą jeszcze w trakcie tych czynności Wiceprezydent Miasta Kalisza oraz Radne Rady Miasta Kalisza, nie naruszyły przepisów art. 231 §1 i §2 Kodeksu Karnego.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

 
 
Źródło: kalisz.pl


Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl
Zapytaj prawnika

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie Internetowej


Polub nas na facebooku


Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl

iKalisz.pl reklamy Ogłoszenie o pracę na iKalisz.pl